Szkoła Podstawowa nr 21 _ Przedszkole nr 24 w Zielonej Górze

Oferta

img_5717m

PRZEDSZKOLE CZYNNE

     W GODZ: 6.00 – 17.00

     e-mail: sekretariat@ze3.zgora.pl

tel. 68 321 38 47


PODSTAWA PROGRAMOWA

     realizowana jest w godz. 8.00 – 13.00


GODZINY POSIŁKÓW

    08.30      I śniadanie

     11.00      II śniadanie

  13.30          obiad

(13.00 w przypadku zaplanowanych zajęć dodatkowych)

img_5703m

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00-8.30

6.00- 7.00 (w przedszkolu w szkole do 8.00) schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawa w grupach łączonych;
– oferty przed podstawą programową np. działania z wykorzystaniem elementów metod: Pedagogiki Zabawy, Dobrego Startu, Odimiennej metody nauki czytania dr I. Majchrzak i inne;
– zabawy swobodne w kącikach, służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci;
– działania i zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci;
– zabawy integrujące grupę;
– praca indywidualna;
– ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe;
– przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe,  higieniczne, samoobsługowe w łazience i sali;

8.30  I śniadanie

9.00 – 11.00

– zajęcia kierowane wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, poprzez  zajęcia z całą grupą, w małych zespołach i działania indywidualne, zabawy ruchowe w sali i w ogrodzie przedszkolnym, spacery i wycieczki;
– zajęcia niekierowane: zabawy swobodne w sali służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci, zabawy swobodne na placu przedszkolnym;
– obserwacja i diagnoza;
– przygotowanie do śniadania – czynności  porządkowe, higieniczne, samoobsługowe w sali i w łazience;

11.00 II śniadanie

11.30 – 13.30

 Grupa 1, 2, 3, 4, 5, 6
 Grupa  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
– relaks i odpoczynek, także przy muzyce

relaksacyjnej, słuchanie bajek (w tym

terapeutycznych) i utworów literatury dziecięcej;

– dokumentacja obserwacji;

– przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe, w sali i w łazience;

– zajęcia kierowane i niekierowane: zabawy dydaktyczne i badawcze, zajęcia indywidualne, zabawy swobodne;

– obserwacja, diagnoza;

– zabawy na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe;

– przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe w szatni, w sali i w łazience;

13.00 – 13.30/13.30 – 14.00  obiad

14.00-17.00
– rozchodzenie się dzieci;
– słuchanie bajek (w tym terapeutycznych) i utworów literatury dziecięcej;
– zajęcia dodatkowe dla dzieci rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;
– zajęcia i zabawy dla dzieci wyrównujące braki i korygujące trudności;
– zabawy swobodne według zainteresowań dzieci w wybranych kącikach lub na placu przedszkolnym;
– zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych    konkursach, imprezach okolicznościowych i  artystycznych;
– oferty po podstawie programowej np. działania z wykorzystaniem elementów metod:
Pedagogiki Zabawy, Dobrego Startu, Odimiennej metody nauki czytania dr I. Majchrzak i inne;

15.30- 17.00 zabawy w grupach łączonych, rozchodzenie się dzieci

 

img_5718m

 

ZAJĘCIA DODATKOWE NIEODPŁATNE

W przedszkolu odbywają się następujące zajęcia dodatkowe nieodpłatne, zorganizowane w ramach posiadanych środków:

Zajęcia rytmiczno – umuzykalniające 
Terapia logopedyczna, psychologiczna i pedagogiczna
Zajęcia i zabawy z językiem angielskim dla wszystkich dzieci

Religia dla 3 grup dzieci 6 – letnich

Dziennik Elektroniczny

Dziennik Elektroniczny

Plan Lekcji

Plan Lekcji