Szkoła Podstawowa nr 21 _ Przedszkole nr 24 w Zielonej Górze

Psycholog szkolny

Psycholog szkoły zaprasza J J J

Marta Wilusz

 1. Kim jestem

Jako psycholog szkolny współpracuje z uczniami, nauczycielami i rodzicami, aby przezwyciężyć indywidualne i systemowe bariery w uczeniu się. W ramach pracy wspieram szkołę w strategii wczesnej interwencji, aby szkoła mogła uzyskać najlepsze wyniki od wszystkich uczniów. Praktyka jest oparta na szerokiej gamie teorii, zasad i badań psychologicznych i pedagogicznych, a to jest zakorzenione w naszej tradycji.

 1. Korzyści
 • Dedykowany Psycholog Edukacyjny.
 • Elastyczne pakiety wspierające indywidualnie dzieci, rodziców i nauczycieli.

 

 1. Psycholog oferuje:
 • Ocenę psychologiczną z pisemnym raportem i poradą na temat interwencji (w szkole).
 • Ocenę psychologiczną, z/ bez planu edukacyjnego w zakresie pomocy psychologicznej i opieki.
 • Grupową pracę z dziećmi.
 • Indywidualne i grupowe interwencje w pracy z dziećmi.
 • Konsultacje uczniów w trybie „wpadnij”.

 

 1. Współpracując z rodzicami i opiekunami psycholog oferuje:
 • Holistyczne konsultacje z rodzicami.
 • Oparte na paradygmatach wsparcie dla rodziców w zrozumieniu i radzeniu sobie z trudnościami, których doświadcza ich dziecko.
 • Indywidualne i grupowe programy dla dzieci tworzone przy współpracy rodziców.
 • Wsparcie dla rodziców na zebraniach z rodzicami.
 • Konsultacje z rodzicami.

 

 1. Podczas pracy z nauczycielami psycholog oferuje:
 • Holistyczne konsultacje z nauczycielami
 • Opracowywanie i monitorowanie programów interwencyjnych we współpracy z pracownikami szkoły, rodzicami i uczniami.
 • Konsultacje dotyczące „wsparcia”.
 • Szkolenie dla personelu w zakresie różnych tematów psychologicznych / edukacyjnych, ASD, ADHD, samopoczucia emocjonalnego i innych w MP.

 

 1. Psycholog to:
 • osoba w pełni przeszkolona i zarejestrowany przez PTP.
 • osoba uczestnicząca w dokształcaniu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

Umówione spotkania z rodzicami są oferowane każdemu rodzicowi lub opiekunowi, który chciałby kiedyś porozmawiać o jakichkolwiek problemach z Psychologiem Edukacyjnym. Rozmowy mogą obejmować: emocjonalne samopoczucie Twojego dziecka, trudne zachowania, postępy w nauce, twoje relacje z dzieckiem lub niektóre z Twoich własnych zmartwień.

Dziennik Elektroniczny

Dziennik Elektroniczny

Plan Lekcji

Plan Lekcji